Multimix - version 2.10

Här får du lite kort information om Multimix samt att du kan ladda ner den fullständiga versionen. Du kan köra det även direkt ifrån denna sida, se längre ner (fungerar bara på gamla system).

Multimix är ett lättfattat och lärorikt multiplikationsprogram. Man kan träna tabellerna var för sig eller blanda dem om man hellre vill det. Det finns fasta tabeller 1 - 20 samt 7 blandade.


Systemkrav:

486, 8 MB RAM, 66 MHz om Windows 95 är installerat.
Kör man med Windows 3.11 räcker det med 486, 4 MB RAM, 20 MHz.
Programmet tar upp 1 MB av ditt hårddiskutrymme. Fungerar på nyare versioner av Windows dvs. 98, Me, 2000, XP, Vista och 7.


Welcome to Multimix' web-page. Here receives you a little brief information of Multimix and you can download the complete version.

Multimix is a easy to get and good to teach you the multiplicationtables. You can practise the tables for eachself or you can mix them. It exists charts 1 - 20 and 7 mixed.


System demands:

486, 8 MB RAM, 66 MHz if Windows 95 is installed.
If you have Windows 3.11 it is enought 486, 4 MB RAM, 20 MHz.
The program lists 1 MB of your harddrive. Some newer Windows versions are supported (98, Me, 2000, XP, Vista and 7).


Bilder från Multimix/Pictures from Multimix:


Ladda hem / download Multimix 2.10

Installationsanvisningar för Multimix 2.10.
Klickbara Multimix - OBS! Gjort för Internet Explorer 6 och Windows 98. Denna del kommer inte att uppdateras.

Välj vilken multiplikationstabell som vill träna på.

1 (21 uppgifter) 2 (21 uppgifter) 3 (21 uppgifter) 4 (21 uppgifter) 5 (21 uppgifter)
6 (21 uppgifter) 7 (21 uppgifter) 8 (21 uppgifter) 9 (21 uppgifter) 10 (21 uppgifter)
11 (21 uppgifter) 12 (23 uppgifter) 13 (25 uppgifter) 14 (27 uppgifter) 15 (29 uppgifter)
16 (31 uppgifter) 17 (33 uppgifter) 18 (35 uppgifter) 19 (37 uppgifter) 20 (39 uppgifter)


Fylla i Multimix - OBS! Gjort för Internet Explorer 6 och Windows 98. Denna del kommer inte att uppdateras.

I denna del ska du själv skriva in svaret på frågan. När du är klart klicka på knappen "Klart" överst på tabellens sida. Du flyttar dig lättast mellan frågorna med hjälp av TAB tangenten.

Välj vilken multiplikationstabell som vill träna på.

1 (21 uppgifter) 2 (21 uppgifter) 3 (21 uppgifter) 4 (21 uppgifter) 5 (21 uppgifter)
6 (21 uppgifter) 7 (21 uppgifter) 8 (21 uppgifter) 9 (21 uppgifter) 10 (21 uppgifter)
11 (21 uppgifter) 12 (23 uppgifter) 13 (25 uppgifter) 14 (27 uppgifter) 15 (29 uppgifter)
16 (31 uppgifter) 17 (33 uppgifter) 18 (35 uppgifter) 19 (37 uppgifter) 20 (39 uppgifter)Synpunkter och kommentarer skickas till direkt till mig.