Regedit och andra roliga ändringar för Windows 98

För alla tips gäller att du naturligtvis gör det på egen risk. Ett enda litet fel i registret kan mycket väl göra att du måste ominstallera datorn. Tipsen gäller i första hand Windows 98 men borde fungera i de flesta versioner av Windows.

Du kan hämta ner registretkurs med skärmdumpar och allt. Gäller för Windows 98. Du startar alla registertips via:

Gå till Start - Kör.
Skriv Regedit. Tryck Enter. Registereditorn kommer att öppnas.


Papperskorgen i Windows 98

Visst är det tråkigt att man via snabbmenyn inte kan ändra namn på papperskorgen. Sån tur kan man via ett litet registerknep ändra på detta.

Gå till nyckel:
HKEY_CLASSES_ROOT
CLSID
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
ShellFolder

I högra fönstret finns nu en nyckel som heter Attributes, öppna denna.
Ändra värdet från 40 till 50 i första delen.
Nu finns Byt Namn med i högerklicksmenyn.
Bra va? Och så användbart också.


Hemliga mappar i Windows 98

Windows 98 är ju så där bra för att skydda filer från obehöriga. Detta kan dock göra att mappen inte går att öppna från Windows. All filhantering måste ske ifrån DOS-läge.

Starta DOS (WIN+r, skriv command)
Ta dig fram till där din hemliga mapp ska finnas.
Mappan skapas genom:
MD [ALT+0988]hemlig[ALT+0988]
Där [ALT+0988] betyder inte att du ska skriva detta utan håll ALT nere, skriv 0988 på det numeriska tangentbordet, släpp ALT.
Försöker du öppna mappen från Windows säger den att filen inte finns.


Tidszoner

Visst är det tråkigt att när man ställer in tiden i Windows att man måste välja Stockholm. Jag är ju ingen 08 så detta har retat mig enormt.

Gå till nyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE
Software
Microsoft
Windows
CurrentVersion
Time Zones
W. Europé

Dubbelklicka på "Display"
I rutan "Data" där det står (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien.
Ändra till (GMT+01:00) Malmö
Eller den orten du bor i.

Starta om datorn och dubbelklicka på klockan. Nu kommer det att stå den orten du valde.


Startsida i Internet Explorer

Om ni märker att det inte går att ändra startsida i Internet Explorer eftersom det bara är "gråskuggat", så gå in i följande nyckel i registret:

HKEY_CURRENT_USER
Software
Policies
Microsoft
Interenet Explorer
Control Panel HomePag
Ändra 1 till 0 så funkar det.
Det går att använda på andra hållet också dvs om man inte vill att folk ska kunna ändra startsida.


Dölj samtliga ikoner på Skrivbordet

Det går inte att högerklicka på Skrivbordet efter detta registerhack. Gå till:

HKEY_CURRENT_USER
Software
Microsoft
Windows
CurrentVersion
Policies
Explorer

Skapa ett nytt värde med namnet "NoDesktop" och sätt värdet till 1


Dölj Enhetshanteraren i dialogrutan System i Windows 95, 98 och Me

Gå till:
HKEY_CURRENT_USER
Software
Microsoft
Windows
CurrentVersion
Policies
System
Skapa ett nytt värde med namnet "NoDevMgrPage" och ändra data för DWORD-värdet "NoDevMgrPage" till 1.


Tvinga en användare att ange ett password.

Är datorn inte klient till en Windows server när du kör Windows 98 eller Me måste du välja "Microsofts inloggningsklient" som primär nätverksinloggning för att ovanstående ska fungera. Detta görs i dialogrutan Nätverk.

Gå till:
HKEY_LOCAL_MACHINE
Network
Logon
Skapa ett nytt värde med namnet "MustBeValidated"
Ändra data för DWORD-värdet "MustBeValidated" till 1.


Ändra listan över installerade program i Lägg till/ta bort program

Gå till:
HKEY_LOCAL_MACHINE
SOFTWARE
Microsoft
Windows
CurrentVersion
Uninstall

Ta bort eller redigera undernycklarna.


Vill du låsa inställningarna för skrivbordet?

Du kan låsa inställningarna för skrivbordet så att filer och mappar ej går att flytta.

Gå till:
HKEY_CURRENT_USER
Software
Microsoft
Windows
CurrentVersion
Policies
Explorer
I den högra delen dubbelklickar du på NoSaveSettings.
Ändra värdet till 01 00 00 00


Skriva ut innehållet i en mapp

Starta notepad. Skriv in följande text i en bat fil som du döper till dirprint.bat.

dir % 1 /-p /o:gn > "%temp%\Directory Listing"
start /m /w notepad /p "%temp%\Directory Listing"
del "%temp%\Directory Listing"
echo off
cls

Spara denna i C:\Windows. Högerklicka på filen och välj egenskaper - Program. i raden Kör välj Minimerad.

Ta dig till:
HKEY_CLASSES_ROOT
Directory
Shell

Skapa en ny nyckel genom att högerklicka i det högra fältet och välj ny - nyckel. Namnge denna till Utskrift. Ställ dig i nyckeln Utskrift.
Skapa en ny nyckel genom att högerklicka i det högra fältet och välj ny - nyckel. Namnge denna till Command. Öppna värdet i högra fönstret som heter Standard. I rutan Data skriv in c:\windows\dirprint.bat.

Ta dig till utforskaren. Högerklicka på en mapp och välj Utskrift så kommer alla undermappar samt filer i denna att skrivas ut på din standardskrivare.


Ta bort Dokument på Startmenyn

Gå till:
HKEY_CURRENT_USER
Software
Microsoft
Windows
CurrentVersion
Policies
Explorer

Högerklicka i den högra rutan och välj Nytt binärvärde.
Ge värdet namnet NoRecentDocsMenu
Dubbelklicka på värdet och skriv in: 01 00 00 00
Avsluta och starta om datorn.


Skicka dina filer till Notepad

Editerar man startfiler och liknade ofta kan det var bra att ha Notepad med i Skicka till.

Öppna utforskaren.
Ta dig till C:
Dubbelklicka på Config.sys.

Du får upp en ruta med vilket program du vill öppna Config.sys med.
Här kan man välja i menyn Notepad.
Detta vill vi förenkla (jag vill detta i alla fall).

Ta dig utforskaren igen.
Sökvägen till Notepad är C:\windows\notepad.exe
Ta dig till denna fil.

Klicka med höger musknapp på C:\windows\notepad.exe
Välj Kopiera.
Ta dig fram till C:\windows\sendto mappen
Välj Klista in.

Ta dig till C: igen
Klicka på Config.sys med höger musknapp.
Välj Skicka till - välj Notepad.
Filen är öppnad i Notepad.

Är även användbart när man editerar homepages sidor.


Ändra hastigheten för visning av menyer

Klicka på plustecknet bredvid HKEY_CURRENT_USER.
Högerklicka på en tom yta i den högra fönstret.
Välj Ny/nytt.
Välj Strängvärde.

Skriv MenuShowDelay.
Dubbelklicka på MenuShowDelay. Skriv in den tid du vill vänta innan menyerna ska visas.
Du kan välja mellan 0 och 100000.
Klicka på OK.


Ändra i Internet Explorers menubar

Gå till dessa två nycklar:
HKEY_LOCAL_MACHINE
Software
Microsoft
Internet Explorer
MainWindow/Title

samt

HKEY_USERS
.DEFAULT
Software
Microsoft
Internet Explorer
Main
Window Title

Ge dessa två värden samma värde, ex istället för att det står Internet Explorer kan du i dessa två nycklar så att det står "Netscape 1 for DOS 3 with Windows 3".


Att ändra serie-nummret i en Windows 98.

Ta dig till nyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE
Software
Microsoft
Windows
Current Version
Nyckel ProductKey
Öppna strängen och skriv in det nya värdet.

Allt ska vara i en följd utan mellanslag, glöm inte bindesträcket.


Öppna mappen direkt i DOS

Gå in i:
HKEY_CLASSES_ROOT
Directory
Shell

Skapa en ny nyckel genom att högerklicka I det högra fältet och välj ny - nyckel.
Namnge denna till DOS.
Öppna värdet i högra fönstret som heter Standard.
I rutan Data skriv in Direkt i DOS.
Ställ dig i nyckeln DOS.

Skapa en ny nyckel genom att högerklicka I det högra fältet och välj ny - nyckel.
Namnge denna till Command.
Öppna värdet i högra fönstret som heter Standard.
I rutan Data skriv in c:\windows\command.com /k cd"%1"

Ta dig till Utforskaren. Högerklicka på en mapp och välj Direkt i DOS så kommer mappen att öppnas direkt i DOS fönster.


Ett bra sätt för att inte användaren ska kunna ändra några inställningar gällande skärmsläckare, bakgrundsbild och upplösning.

Ta dig till:
HKEY_CURRENT_USER
software
microsoft
windows
current version
policies

Högerklicka och välj ny nyckel.
Döp denna till System
Ställ dig i System
I denna nyckel välj ny - DWORD-värde
Döp detta till NoDispCPL
Redigera detta DWORD-värde till Data 1 och se till att Bas är decimal

Starta om datorn och se vad som händer om du ska ändra bakgrundsbild.


Få statiska kolomnlistor i Windows 98

Gå till nyckeln:
HKEY_LOCAL_MACHINE
Software
Microsoft
Windows
CurrentVersion
explorer
Advanced
Folder

Högerklicka i högra panelen och skapa en ny nyckel
Kalla den för StartMenuScroll

Skapa sedan ett nytt DWORD-värde under den nya nyckeln.
Namnge det till HkeyRoot och ge det värdet 80000001 (hexadecimalt) (6 st nollor).

Skapa nya strängvärden under samma nyckel och ge dem följande namn och värde
CheckedValue – false
DefaultValue – true
HelpID – update.hlp
RegPath – Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Text – Visa startmenyn i flera menyer
Type – checkbox
UncheckedValue – true
ValueName – StartMenuScrollPrograms

Efter omstart av Windows, titta i Utforskarens Visa-meny, Mappalternativ, fliken Visa. Där finns det nya valet ”Visa Startmenyn i flera kolumner” och du kan snabbt välja det som för ögonblicket passar bäst.